تعدادی از پروژه های انجام شده توسط شرکت آکوبان

استودیو فرکانس
پنل آکوستیک استودیو
پنل آکوستیک استودیو
هوم استودیو
پنل آکوستیک استودیو
استدیو میکس
پنل آکوستیک MD55
پنل آکوستیک استدیو
آکوستیک استدیو
پنل آکوستیک
پنل شش ضلعی دکوراتیو
پنل شش ضلعی دکوراتیو
پنل آکوستیک مربعی دکوراتیو
پنل دیفیوزر چوبی

ساخت اتاقک آکوستیک

اتاقک در چند سایز کوچک ، متوسط و بزرگ طراحی و ساخته می شود.

ابعاد

۱۳۰در ۱۳۰(ابعاد کوچک، مخصوص فضاهای کوچک)

۱۵۰ در ۱۵۰ (ابعاد متوسط)

۱۲۰ در ۱۸۰ (ابعاد متوسط)

۲۰۰ در ۲۰۰ (ابعاد بزرگ)

۳۰۰ در ۲۰۰ (ابعاد بزرگ)

و امکان تولید در ابعاد پیشنهادی شما نیز می باشد.

اتاقک آکوستیک
music
دانشگاه علمی کاربردی علم و فرهنگ
پنل آکوستیک شش ضلعی
جاذب دکوراتیو
پنل دکوراتیو
جاذب دکوراتیو
پنل آکوستیک دکوراتیو
اتاق ریکورد
پنل آکوستیک استدیو
پنل آکوستیک استدیو
پنل آکوستیک استدیو
پنل آکوستیک استدیو
پنل آکوستیک استدیو
پنل آکوستیک استدیو
آموزشگاه موسیقی
آکوستیک آموزشگاه
آکوستیک آموزشگاه
آکوستیک آموزشگاه
آکوستیک آموزشگاه
و بسیاری طرح ها و پروژه های دیگر