نوشته‌ها

,

کف شناور

  راه‌های انتقال صدا  تراگسیل (انتقال) صدا به داخل ساختمان ممکن است از طریق هوا باشد که به آن صدای هوابرد می‌گویند مانند کانال‌های تهویه، پنجره و در باز ساختمان یا از طریق به ارتعاش در آوردن جدارهای ساختمان که به آن صدای کوبه‌ای یا پیکری…
,

راه‌های انتقال صدا در ساختمان

راه‌های انتقال صدا در ساختمان به دو دسته تقسیم می شوند. انتقال هوابرد انتقال کوبه ای صدای هوابرد تراگسیل (انتقال) صدا لبه داخل ساختمان ممكن است از طریق هوا باشد كه به آن صدای هوابرد می‌گویند مانند كانال‌های تهویه، پنجره و در باز…