نوشته‌ها

03
,

اندازه مطلوب صدا

آلودگی صوتی، ارمغان فناوری سروصدا همیشه مسئله مهمی برای بشر بوده است. در روم باستان قوانینی در مورد صدای ساطع شده از چرخهای آهنی واگنها که سنگهای جاده را می کوبیدند و باعث اختلال در خواب و ناراحتی مردم می شدند وجود داشتند.    با این وجود مشکلات …