نوشته‌ها

Broadway-London12a-1024x909
,

نیازهای آکوستیکی

نیازهای آکوستیکی موسیقی حضار و شنوندگان یک موسیقی انتظار بالایی از کیفیت آکوستیکی تالار دارند. عوامل زیادی در شنیدن یک موسیقی دخیل می باشند. وضوح موسیقی باید به گونه ای باشد که اجزا موسیقی قابل تشخیص باشد. طنین نیز باید به اندازه ای باشد …