نوشته‌ها

,

مواد جذب کننده صدا و ویژگی آنها

مواد جذب کننده صدا و ویژگی آنها را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد. تایل آکوستیکی تایل ها با روکش فلزی سوراخ دار پانل های آکوستیکی پانل های دیواری موانع معلق فرش و پرده تایل آکوستیکی در اندازه های مختلفی از ضرایب 12 اینچ، از 12 * 12 ا…