نوشته‌ها

acousticolor-sound-baffles
,

انواع جذب کنندهای صوتی

انواع جذب کنندهای صوتی جذب کنندهای الیافی یا متخلخل     Porous Absorbers  جذب کنندهای متخلخل مانند، پشم معدنی، الیاف و فوم ها دارای ساختمانی باز و متخلخل می باشند. در این جذب کننده ها تبدیل انرژی صوتی به گرمایی توسط برخورد مولکول های مرتعش هو…