002
,

مفهوم جذب در آکوستیک

مفهوم جذب در آکوستیک مفهوم جذب در آکوستیک اتلاف انرژی به هنگام برخورد موج صدا به یک سطح و سپس انعکاس آن است. کلمه جذب را اغلب اشخاص عادی برای بیان عمل یک اسفنج هنگامی که آب را به خود می کشد به کار می گیرند، که این معنا شامل آکوستیک نمی شود. آب…
زمان واخنش بهینه

زمان واخنش بهینه

زمان واخنش بهینه محدوده ای از زمان واخنش در فرکانس میانی (میانگین بازتاب در 500 و 1000 هرتس ) که برای فعالیت های متنوع ترجیح داده می شود در نمودار زیر نشان داده شده است. این محدوده ها، براساس تجربه شنونده هایی با قدرت شنوایی عادی در فضاهای ک…
door-isolation
,

عایق بندی درب

عایق بندی در در رابطه با عایق بندی درها باید این مورد مد نظر باشد که یک درب به تنهایی نمی تواند تمام صدای تولید شده در یک فضا را عایق کند و مانع از عبور صدا گردد زیرا ضخامت در محدود می باشد که برای حل این مشکل بهتر است از دو درب در یک فضا استف…
Sound-Attenuationl
,

عایق بندی صدا

عایق بندی سقف سقف ها باید همانند دیوارهای مشترک قابلیت جلوگیری از انتقال صدا از یک اتاق به اتاق دیگر را داشته باشد. صفحات سبک، متخلخل، و جاذب صدا در سقف, عایق ضعیفی برای صدا خواهند بود. بنابراین مصالحی با جذب صدا و تراکم بالا که در پشت آنها ل…
,

مواد جذب کننده صدا و ویژگی آنها

مواد جذب کننده صدا و ویژگی آنها را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد. تایل آکوستیکی تایل ها با روکش فلزی سوراخ دار پانل های آکوستیکی پانل های دیواری موانع معلق فرش و پرده تایل آکوستیکی در اندازه های مختلفی از ضرایب 12 اینچ، از 12 * 12 ا…
,

کف شناور

  راه‌های انتقال صدا  تراگسیل (انتقال) صدا به داخل ساختمان ممکن است از طریق هوا باشد که به آن صدای هوابرد می‌گویند مانند کانال‌های تهویه، پنجره و در باز ساختمان یا از طریق به ارتعاش در آوردن جدارهای ساختمان که به آن صدای کوبه‌ای یا پیکری…
,

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف

ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع کف ها                       کف ها                                                    ضریب جذب 4000 (Hz) 2000 (Hz) 1000 (Hz) 500 (Hz) 250 (Hz) 125 (Hz)                 بتن رنگ …
بازتاب صدا
,

آکوستیک

آکوستيک چيست؟ آکوستیک به علم تولید، انتشار و دریافت صدا می گویند و جز کهن ترین رشته های فیزیک و مهندسی بوده است. نیازهای آکوستیکی همیشه باید در مراحل اولیه طراحی در نظر گرفته شوند. اگر چه اصلاحاتی می تواند در مراحل میانی یا انتهای طراحی صورت پذیر…
,

راه‌های انتقال صدا در ساختمان

راه‌های انتقال صدا در ساختمان به دو دسته تقسیم می شوند. انتقال هوابرد انتقال کوبه ای صدای هوابرد تراگسیل (انتقال) صدا لبه داخل ساختمان ممكن است از طریق هوا باشد كه به آن صدای هوابرد می‌گویند مانند كانال‌های تهویه، پنجره و در باز…
acousticolor-sound-baffles
,

انواع جذب کنندهای صوتی

انواع جذب کنندهای صوتی جذب کنندهای الیافی یا متخلخل     Porous Absorbers  جذب کنندهای متخلخل مانند، پشم معدنی، الیاف و فوم ها دارای ساختمانی باز و متخلخل می باشند. در این جذب کننده ها تبدیل انرژی صوتی به گرمایی توسط برخورد مولکول های مرتعش هو…