تعدادی از پروژه های انجام شده توسط شرکت آکوبان

استودیو فرکانس

هوم استودیو

ساخت اتاقک آکوستیک

اتاقک در چند سایز کوچک ، متوسط و بزرگ طراحی و ساخته می شود.

ابعاد

۱۲۰ در ۱۲۰ (ابعاد کوچک، مخصوص فضاهای کوچک)

۱۵۰ در ۱۵۰ (ابعاد متوسط)

۱۲۰ در ۱۸۰ (ابعاد متوسط)

۲۰۰ در ۲۰۰ (ابعاد بزرگ)

۳۰۰ در ۲۰۰ (ابعاد بزرگ)

و امکان تولید در ابعاد پیشنهادی شما نیز می باشد.

music

اتاق آکوستیک (ددروم)
استودیو (کنترل روم و ددروم)
دانشگاه علمی کاربردی علم و فرهنگ

استودیو ریکورد و تصویر
اتاق ریکورد
آموزشگاه موسیقی
و بسیاری طرح ها و پروژه های دیگر