commercial-spaces

فضاهای تجاری و اداری

مشکلات آکوستیکی متعددی در فضاهای تجاری وجود دارد که آکوبان برای هر کدام راه حل هایی دارد. برای مثال می توان به آکوستیک کردن فضاهایی مثل اتاق کنفرانس، دفتر مدیریت، اتاق جلسات و آکوستیک فضاهای عمومی در ساختمان های تجاری اشاره کرد.

با ما تماس بگیرید آکوبان برای مشکلات آکوستیکی شما راهکار دارد.

اتاق کنفرانس

دفاتر اداری

مراکز تماس

فروشگاه