education

فضاهای آموزشی

آکوستیک مناسب فضاهای آموزشی نقش مهمی در میزان یادگیری دانش آموزان دارد. کلاس های درسی که طنین و بازتاب صدا زیاد می باشد باعث می شود دانش آموزان درک مناسبی از تدریس نداشته باشند. و این موضوع برای کودکانی که ناتوانایی در شنوایی دارند بسیار اهمیت دارد.

انجمن آمریکایی گفتار و زبان وشنوایی (ASHA) در این زمینه مقاله ای تنظیم نموده است که در این مقاله میزان صدای زمینه و طنین صدا برای کلاس های آموزشی را ۰.۵ ثانیه (RT60) تعیین می کند.

کلاس های درس

آکوستیک فضای آموزشی

کلاس آموزش موزیک

استودیو موزیک

کتابخانه

آکوستیک کتابخانه