commercial-spaces

آکوستیک فضاهای تجاری و اداری

مشکلات آکوستیکی متعددی در فضاهای تجاری وجود دارد که به عنوان مثال می توان به بازتاب صدا در اماکن عمومی اشاره کرد.

فضاهای دیگر هم مانند اتاق کنفرانس، دفتر مدیریت، اتاق جلسات و آکوستیک فضاهای عمومی  احتیاج به آکوستیک شدن دارند.

با ما تماس بگیرید آکوبان برای مشکلات آکوستیکی شما راهکار دارد.

اتاق کنفرانس

اتاق کنفرانس

آکوستیک دفاتر اداری

پنل آکوستیک دکوراتیو

مراکز تماس

آکوستیک مرکز تماس

فروشگاه

آکوستیک فضای عمومی